De corona maatregelen liggen gelukkig alweer ver achter ons. Aangezien we deze pagina nog even willen bewaren staat de info er nog steeds. Gelukkig is het niet meer actueel ­čÖé

 • Om toegang te verkrijgen tot de sportaccommodatie is voor personen vanaf 18
 • jaar een geldig coronatoegangsbewijs verplicht.
 • Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn
 • en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij
 • aan zwembadpersoneel, trainers, officials en alle vrijwilligers.
 • Zwemmen kan en mag binnen zonder beperkingen voor personen tot en met 17
 • jaar en vanaf 18 jaar met een coronatoegangsbewijs.
 • Zwemmen kan en mag buiten zonder beperkingen voor alle leeftijden.
 • Douches en kleedkamers zijn open. Ook andere faciliteiten, zoals sauna etc.
 • mogen open zijn.
 • Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden
 • gestuurd tijdens een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten,
 • zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
 • verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Wedstrijden zijn toegestaan.
 • Publiek is niet toegestaan bij sportwedstrijden en trainingen. Bij leszwemmen en
 • diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een coronatoegangsbewijs
 • helpen bij het omkleden. Tijdens de zwemles mogen zij niet in de zwemzaal
 • wachten, maar wel in de horeca.
 • Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in
 • gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk ge├»ntensiveerd.
 • Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht
 • volgens richtlijnen.
 • Voor personeel en daaraan gelijkgestelde, zoals (betaalde) trainers, geldt geen
 • coronatoegangsbewijs.

Kijk hier wat de NOB er verder over vertelt.